Annuleringsvoorwaarden van OWEN

 

Recht op annulering

Als consument in de zin van § 13 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) kunt u uw contractverklaring binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) of - als de goederen vóór het verstrijken van de termijn aan u zijn geleverd - door retourzending van de goederen herroepen. De termijn begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm, maar niet vóór ontvangst van de goederen door de ontvanger (bij terugkerende leveringen van gelijksoortige goederen niet vóór ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet vóór nakoming van onze informatieverplichtingen volgens artikel 246 § 2 in combinatie met § 1 lid 1 en 2 EGBGB. Tijdige verzending van de herroeping of de goederen is voldoende om aan de herroepingstermijn te voldoen. De annulering moet worden gestuurd naar:

Automotive Internet Shop GmbH / OWEN

Beheer: Nico Kruse, Trutz von Klodt

Rathausstraße 4 20095 Hamburg

support@hello-owen.nl

Duitsland Rechtbank Hamburg

HRB 143147

BTW-nummer DE264275579

Belastingnr. 48/704/004374

Gevolgen van annulering

In het geval van een effectieve annulering moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden geretourneerd en eventuele voordelen (bijv. rente) worden teruggegeven. Als u de ontvangen goederen niet geheel of gedeeltelijk of alleen in verslechterde staat kunt retourneren, moet u ons mogelijk de waarde vergoeden. Dit geldt niet voor de teruggave van goederen als de verslechtering van de goederen uitsluitend te wijten is aan de inspectie ervan - zoals dat bijvoorbeeld voor u in een winkel mogelijk zou zijn geweest. Bovendien kunt u de verplichting tot het betalen van een vergoeding voor een verslechtering die is veroorzaakt door het beoogde gebruik van het artikel vermijden door het artikel niet te gebruiken alsof het uw eigendom was en alles na te laten wat de waarde ervan zou kunnen verminderen. Artikelen die per pakketpost kunnen worden verzonden, moeten op ons risico worden geretourneerd. U moet de kosten voor het terugzenden van de goederen dragen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en als de prijs van de terug te zenden goederen niet hoger is dan 6000 euro of, als de prijs van de goederen hoger is, als u de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen termijn nog niet hebt betaald op het moment van de annulering. Anders is de retourzending voor u gratis. Verplichtingen tot het terugbetalen van betalingen moeten binnen 14 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring of de goederen, voor ons met de ontvangst ervan.

Einde van de annuleringsvoorwaarden