Informatie over gegevensbescherming

 

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website van Automotive Shop Internet GmbH (hierna ook "wij" / "ons" genoemd). De bescherming van uw gegevens is erg belangrijk voor ons. In het navolgende willen wij u informeren in hoeverre en voor welke doeleinden wij uw persoonlijke gegevens via de website hello-owen.nl verzamelen en verwerken.

I.               

Verantwoordelijkheid / Contact

Automotive Internet Shop GmbH, Rathausstraße 4, 20095 Hamburg, Duitsland, is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens in de zin van de General Data Protection Regulation (GDPR) en is tevens een dienstverlener in de zin van de Duitse Telemediawet (TMG). Dienovereenkomstig voldoen we met deze mededeling over gegevensbescherming aan onze informatieverplichtingen met betrekking tot het type, de omvang en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met art. 12 - 14 GDPR. 

Als u uw persoonlijke gegevens wilt inzien en bijwerken of als u vragen hebt over gegevensbescherming op onze website, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via ons e-mailadres support@hello-owen.nl of per post op het hierboven vermelde adres.

II.             

Onderwerp van de informatieverplichtingen

Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld informatie zoals naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer, maar volgens de huidige jurisprudentie ook gebruiksgegevens zoals uw IP-adres.

Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

 

III.            

Gegevensverwerkingsprocessen op hello-owen

De reikwijdte en het type verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonlijke gegevens verschillen afhankelijk van het feit of u contact met ons opneemt via onze website en gebruik maakt van onze tools en functies die op de website worden aangeboden of dat u onze website uitsluitend voor informatiedoeleinden gebruikt.

1. verzameling met uw actieve deelname

Wij verzamelen en bewaren uw persoonlijke gegevens in verband met het gebruik van deze website als u deze uit eigen beweging aan ons verstrekt. Wij gebruiken dergelijke persoonlijke gegevens zonder afzonderlijke toestemming uitsluitend om uw respectieve verzoek te kunnen verwerken. Het is altijd uw vrije beslissing of u ons uw gegevens voor de relevante doeleinden verstrekt. Als de aard van uw verzoek het toelaat, kunt u ook anoniem of onder een pseudoniem contact met ons opnemen. In principe slaan we uw gegevens niet langer op dan nodig is om uw verzoek te verwerken, tenzij we wettelijk gemachtigd of verplicht zijn om ze langer op te slaan.

In het volgende willen wij u informeren over gegevensverwerking in het kader van de contactinterfaces die u op onze website worden aangeboden. In dit verband kunt u te allen tijde uw rechten als betrokkene doen gelden (zie sectie 5).

1.1  Vragen via het contactformulier of per e-mail

Als u contact met ons opneemt via een van onze contactformulieren of per e-mail, geeft u door op de knop "Verzenden" te klikken ons toestemming om uw gegevens te verwerken om uw via het contactformulier ingediende vraag te behandelen (art. 6 (1) a) GDPR). Tegelijkertijd hebben we een legitiem belang bij het controleren en beantwoorden van uw vraag in het belang van een goede klantenservice (rechtsgrondslag: art. 6 (1) f) GDPR). Afhankelijk van het individuele geval omvat dit in het bijzonder de volgende persoonsgegevens

Voornaam en achternaam
aanhef
e-mailadres
telefoonnummer
Bericht in het tekstveld (afhankelijk van de invoer)
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken of bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Stuur hiervoor een e-mail naar support@hello.owen.nl. Wij zullen dan onmiddellijk stoppen met het verwerken van uw gegevens voor het beantwoorden van uw vraag en uw gegevens verwijderen, tenzij wij wettelijk gerechtigd of verplicht zijn om uw gegevens te blijven opslaan.

 

1.3  Nieuwsbrief

We bieden een nieuwsbrief aan op hello-owen die informatie geeft over nieuws over producten, diensten en promoties van onze bedrijfsactiviteiten. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief door het selectievakje aan te vinken en de volgende toestemmingsverklaring te bevestigen, verzamelen wij uw e-mailadres (verplicht), titel, voornaam, achternaam en geslacht (vrijwillig).

 


Ik ga ermee akkoord dat Automotiv Internet Shop GmbH mijn e-mailadres en, indien van toepassing, de vrijwillig verstrekte informatie opslaat en verwerkt voor het verzenden van de nieuwsbrief met nieuws over producten, diensten en promoties van hello-owen in overeenstemming met deze mededeling over gegevensbescherming. Wij maken gebruik van de diensten van het e-mailmarketingbedrijf CleverReach voor het uitvoeren van het registratie- en annuleringsproces voor de nieuwsbrief, de verzending van de nieuwsbrief en de bijbehorende gebruiksanalyse. Ik kan deze toestemming te allen tijde intrekken.

 

Het verzamelen van uw e-mailadres is in eerste instantie gebaseerd op ons legitieme belang om u een bevestigingse-mail te sturen naar het e-mailadres dat u na registratie hebt opgegeven om de wettelijk bindende double opt-in procedure uit te voeren (rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 f) GDPR), waarin we u vragen om te bevestigen dat u daadwerkelijk hebt verzocht om toezending van de nieuwsbrief. Als u uw aanmelding bevestigt, wordt de nieuwsbrief vervolgens permanent naar uw e-mailadres gestuurd op basis van deze rechtsgeldige toestemming (rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 a) GDPR) en kunnen we de informatie die u vrijwillig hebt verstrekt, gebruiken voor het personaliseren en selecteren van geschikte producten. Als u uw registratie echter niet bevestigt, wordt uw registratie automatisch verwijderd als, naar onze ervaring, de dubbele opt-in procedure naar verwachting niet langer succesvol zal zijn. In de tussentijd hebt u ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het bewaren van uw gegevens, bijvoorbeeld door een bericht te sturen naar support@hello-owen.nl, waarna wij uw gegevens zullen verwijderen. Om de indiening van uw toestemmingsverklaring te documenteren, slaan we uw IP-adres en het tijdstip van registratie en bevestiging op in de dubbele opt-in procedure.

 

We gebruiken de dienstverlener Mailchimp, die wordt beheerd door The Rocket Science Group, om het registratieproces uit te voeren, de inhoud van de nieuwsbrief te ontwerpen, deze te verzenden en de respons op onze nieuwsbrief te analyseren. Voor dit doel hebben we een overeenkomst gesloten met Mailchimp over orderverwerking in de zin van Art. 28 GDPR, die garandeert dat Mailchimp uw persoonlijke gegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als u zich abonneert op een van onze nieuwsbrieven, worden uw e-mailadres en alle andere persoonlijke gegevens die u ons verstrekt met het oog op het personaliseren van de nieuwsbrief opgeslagen op de servers van Mailchimph.Mailchimp gebruikt alleen geavanceerde technologieën om de gegevensbeveiliging te handhaven en zal uw gegevens niet verwerken voor eigen doeleinden, in het bijzonder deze niet doorgeven aan derden of u in eigen naam aanschrijven. CleverReach gebruikt deze gegevens om onze nieuwsbrief te versturen en om het gebruikersgedrag bij het ontvangen van de nieuwsbrief te analyseren. Als onderdeel van de gebruiksanalyse verzamelt Mailchimp technische informatie, met name de gebruikte browser, het IP-adres en het tijdstip van toegang. Mailchimp bepaalt of en wanneer een nieuwsbrief of daarin opgenomen links worden geopend. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de verwachtingen van de ontvangers van de nieuwsbrief beter in te schatten en de inhoud dienovereenkomstig aan te passen. U kunt het huidige privacybeleid van Mailchimp hier bekijken. We gebruiken de diensten van mailchimp als verwerker op basis van de wettelijke toestemming van Art. 6 para. 1 f) GDPR. Ons doorslaggevende legitieme belang hierbij is de centraal gecoördineerde levering van een nieuwsbrief die zowel aan de wettelijke voorschriften voldoet als geoptimaliseerd is voor specifieke belangen door een professionele provider, waardoor gegevensverwerking namens ons noodzakelijk is. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van Mailchimp (art. 21 GDPR). In dat geval kunnen we je de nieuwsbrief om technische en organisatorische redenen echter niet meer toesturen. Als je de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kun je de toestemming waarop de nieuwsbrief is gebaseerd op elk moment intrekken (Art. 7 para. 3 GDPR) en je dus afmelden voor de nieuwsbrief. Klik hiervoor op de link in elke nieuwsbrief. U wordt dan door het annuleringsproces geleid. U kunt uw opzegging ook per e-mail naar support@hello-owen.de sturen. 

 

1.4  Online Chat

We bieden een live chatfunctie om onze klanten persoonlijk advies te kunnen geven. Als u contact met ons opneemt via onze online chat, bent u vrij om te beslissen of u ons persoonlijke gegevens wilt verstrekken in de loop van het consult via de chatfunctie. Als u dat doet, gebruiken we de gegevens alleen om u de gevraagde dienst te leveren en uw vraag te verwerken. De gegevens worden door ons gewist wanneer ze niet langer nodig zijn om uw aanvraag te verwerken. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 f) GDPR. Als uw verzoek verdere opslag en verwerking van de gegevens vereist nadat de chat is verwerkt, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking, waarna wij de verwerking van uw verzoek zullen stoppen en de voor dit doel opgeslagen gegevens onmiddellijk zullen verwijderen. U kunt uw bezwaar bijvoorbeeld kenbaar maken via support@hello-owen.nl.  

Om u een chat te kunnen aanbieden op een professionele en economisch redelijke basis, maken wij gebruik van de cloudservice van het klantenserviceplatform Zendesk Inc, 989 Market Street #300, San Francisco, California 94102 ("Zendesk"). De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 para. 1 f) GDPR. Voor zover Zendesk toegang krijgt tot persoonsgegevens, verwerkt Zendesk deze uitsluitend in overeenstemming met onze instructies en namens ons en niet voor eigen doeleinden. De gegevens worden uitsluitend opgeslagen op servers binnen de EU/EER. Om naleving van de vereisten voor orderverwerkingsrelaties in overeenstemming met Art. 28 GDPR te waarborgen, hebben we een overeenkomstige overeenkomst over orderverwerking gesloten met Zendesk. Meer informatie over de gegevensbeschermingsconforme verwerking van uw gegevens door Zendesk vindt u ook op https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.

1.5  Klantenaccount

We verzamelen de volgende gegevens wanneer je een klantenaccount registreert:

voor- en achternaam
e-mailadres
Geslacht (optioneel)
Titel (optioneel)
Binnen dit klantenaccount heb je de mogelijkheid om verdere gegevens in te voeren (bijv. betalings- en verzendgegevens) voor je aankopen. Wij slaan de informatie die tijdens de registratie is verstrekt en in het klantenaccount is opgeslagen (bijv. betalingsgegevens, verzendadres, bestelgeschiedenis) uitsluitend op om u de service voor het klantenaccount te kunnen bieden, waarmee u eenvoudig bestellingen in de webshop kunt plaatsen, zoals hieronder onder 1.6 wordt beschreven. Dit vloeit voort uit ons legitieme belang om u een zo ongecompliceerd mogelijke bestelservice aan te bieden (rechtsgrondslag: art. 6 lid 1 f) GDPR). U kunt hier te allen tijde bezwaar tegen maken, bijvoorbeeld door zelf uw klantenaccount te verwijderen, opgeslagen gegevens te verwijderen of ons een e-mail te sturen naar support@hello-owen.nl.

Als u zich tijdens de registratie met een gebruikersaccount ook wilt aanmelden voor de nieuwsbrief door het betreffende selectievakje aan te vinken, gebeurt dit op basis van het proces zoals beschreven onder 1. c).

1.6  Bestellen in de webshop

Als u een bestelling wilt plaatsen in onze webshop, is het voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens (met name voor- en achternaam, adres, betaalgegevens) verstrekt of de gegevens gebruikt die zijn opgeslagen in uw klantenaccount, die wij nodig hebben om uw bestelling te verwerken. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling uit te voeren. In dit kader geven wij de voor verzending vereiste gegevens door aan logistieke bedrijven (bijv. DHL) en bedrijven voor verzendingsbewaking (bijv. Zenfulfillment GmbH), zodat wij u de bij ons bestelde goederen kunnen leveren, deze levering op elk moment kunnen volgen en u ook tijdens de levering de best mogelijke klantenservice kunnen bieden. Als u besluit om uw betaling af te handelen via een van de aangeboden betalingsdienstaanbieders (bijv. Paypal, Payolution, BS Payone), geven wij de daarvoor vereiste gegevens door aan de betreffende betalingsdienstaanbieder. Meer informatie over de gegevensverwerking door de desbetreffende betalingsdienstaanbieder kunt u over het algemeen vinden op hun website. De beschreven gegevensverwerking voor de verwerking van bestellingen in onze webshop wordt uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 b) GDPR ten behoeve van de nakoming van contracten.

Daarnaast gebruiken we je voor- en achternaam en je e-mailadres, verzameld in de loop van webshopbestellingen, om je regelmatig per e-mail te informeren over aanbiedingen die vergelijkbaar zijn met je bestelling, in het bijzonder nieuwe producten. Op deze manier onderhouden wij onze klantrelatie met u. Dit is ons legitieme belang. De wettelijke basis voor het overeenkomstige gebruik van uw gegevens is Art. 6 para. 1 f) GDPR. Als u in de toekomst geen e-mails meer van ons wenst te ontvangen, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen maken door ons een informeel bericht te sturen. Behalve de verzendkosten zijn hier geen kosten aan verbonden. Stuur hiervoor een e-mail naar bijvoorbeeld support@hello-owen.nl. Wij zullen u dan geen e-mails van deze aard meer sturen. 

2.    Overzicht van technische processen en programma's  

 

2.1  Functionele doeleinden

Wanneer u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, verzamelen en gebruiken wij de toegangsgegevens die uw internetbrowser automatisch naar ons verzendt en slaan deze op in een logbestand op de server. Deze gegevens omvatten het bestandsverzoek van de klant, de datum en tijd van het opvragen van de pagina, het succes van het opvragen van de pagina, de hoeveelheid overgedragen gegevens, het browsertype en de browserversie die u gebruikt, het besturingssysteem dat u gebruikt, het IP-adres dat u is toegewezen door de provider en de website vanwaar u ons bezoekt. Deze gegevens zijn technisch noodzakelijk voor de werking van onze website op de webserver. Daarnaast is het opslaan van logbestanden op korte termijn nuttig om achteraf pogingen tot aanvallen op webservers of eventueel misbruik op te helderen Ons rechtmatige belang bij deze gegevensverwerking is dan ook om u onze diensten te kunnen aanbieden op basis van deze omstandigheden (rechtsgrondslag: art. 6 lid 1 f) GDPR) en worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor dit doel.

2.2  Cookies

Op onze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn tekstbestanden die in uw browser worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt en informatie verzamelen over uw gebruik van onze website. Deze informatie helpt ons de gebruikersbehoeften en het technische gedrag van onze website beter te begrijpen om op basis daarvan de inhoud, bruikbaarheid en functionaliteit van de website te verbeteren. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. De cookies die op hello-owen worden gebruikt, zijn voornamelijk zogenaamde sessiecookies, die automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Deze creëren een zogenaamde sessie-ID voor uw browser, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan een sessie, zodat u kunt worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website met uw browser. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de inhoud van uw winkelmandje of uw aanmelding bij uw gebruikersaccount op te slaan. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser afsluit. U hebt de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat deze cookies helemaal niet worden opgeslagen of dat de cookies aan het einde van uw internetsessie worden verwijderd. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

2.2.1 Webanalyse-Cookies

Wij gebruiken webanalysediensten voor onze website. Webanalysediensten gebruiken cookies die de evaluatie van uw gebruikersgedrag op hello-owen als volgt mogelijk maken:

2.2.1.1  Hotjar

Wij gebruiken de Hotjar analysedienst van Hotjar Ldt, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa ("Hotjar") om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. De webanalyse van Hotjar maakt het mogelijk om bewegingen op de websites waarop Hotjar wordt gebruikt te volgen (zogenaamde "heat mapping"). De Hotjar-service kan uw internetbrowser herkennen, gebruikersgedrag door muis- en scrollbewegingen en toetsenbordinvoer registreren, evenals apparaattype, geografische locatie en taalinstellingen op de websites die u bezoekt en op basis hiervan gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aanmaken. Er vindt op geen enkel moment verdere persoonlijke identificatie van de gebruiker plaats. Er vindt ook geen samenvoeging met andere persoonlijke gegevens plaats. De gegenereerde gegevens worden doorgestuurd naar de Hotjar servers in Ierland en daar maximaal 365 dagen opgeslagen. Hotjar verwerkt de gegevens uitsluitend namens ons en in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Om dit te garanderen hebben wij een overeenkomst gesloten met Hotjar over orderverwerking in overeenstemming met art. 28 GDPR. 

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en verwerken van gegevens via Hotjar met effect voor de toekomst. Je kunt dit met name doen door een opt-out-cookie in te stellen voor de Hotjar-service. Op http://www.hotjar.com/opt-out vind je gedetailleerde instructies over hoe je dit kunt doen. Je hebt ook de mogelijkheid om een "Do Not Track header" te gebruiken om webanalyse door de Hotjar-service te voorkomen, zodat er geen gegevens over je internetgeschiedenis worden vastgelegd. Dit is een instelling die wordt ondersteund door alle standaard browsers in de huidige versies. Om dit te doen stuurt je browser een verzoek naar Hotjar om de tracking van de betreffende gebruiker uit te schakelen. Als u onze website met verschillende browsers en/of eindapparaten gebruikt, moet u de genoemde stappen voor elke browser of eindapparaat afzonderlijk uitvoeren. Meer informatie over gegevensbescherming is te vinden op http://www.hotjar.com/privacy. Als je vragen hebt, kun je ook rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Hotjar: support@hotjar.com.

2.2.1.2  Google Universal Analytics

hello-owen maakt gebruik van Google Universal Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Universal Analytics maakt gebruik van cookies. Omdat we het gebruik van de tool zo hebben geconfigureerd dat er geen gebruikers-ID aan u wordt toegewezen, worden uw gegevens, sessies en interacties niet toegewezen aan een gebruikers-ID die op pseudonieme basis is aangemaakt op de gebruikte eindapparaten. Uw gebruiksgedrag wordt daarom ook niet tussen apparaten geëvalueerd op basis van een dergelijke gebruikers-ID. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze websites wordt regelmatig doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering ("IP-masking") op onze website wordt uw IP-adres echter vooraf ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Voor deze gevallen heeft Google zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Google gebruikt de informatie die wordt verkregen door het gebruik van cookies namens ons om uw gebruik van onze website te analyseren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Dit is ons legitieme belang bij gegevensverwerking door Google in te schakelen als verwerker (rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 f) GDPR). We hebben een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten met Google in overeenstemming met Art. 28 GDPR, die garandeert dat Google uw persoonlijke gegevens uitsluitend namens ons verwerkt, strikt volgens onze instructies en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de hierboven beschreven gegevens verzamelt en verwerkt door een browser-plugin te downloaden en te installeren die hier beschikbaar is. U kunt hier ook een opt-out-cookie verkrijgen dat u kunt installeren om het verzamelen van gegevens door Google te voorkomen. Dit is vooral handig in gevallen waarin de deactiveringsplugin niet werkt, bijv. op mobiele apparaten. Als u onze website met verschillende browsers/eindapparaten gebruikt, moet u de beschreven stappen voor alle browsers/eindapparaten voorkomen. Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Google Universal Analytics vindt u op https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=de&ref_topic=6010376. Meer informatie over de bescherming van uw gegevens bij het gebruik van Google-diensten vindt u ook op de volgende links: 

www.google.com/analytics/terms/de.html

www.google.de/intl/de/policies/

 

2.2.1.3  Doubleclick by Google

We gebruiken ook het online marketingprogramma DoubleClick van Google op onze website. DoubleClick gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om campagneprestatierapporten te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om te registreren welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat ze meerdere keren worden weergegeven. Daarnaast kan DoubleClick cookie-ID's gebruiken om zogenaamde conversies te registreren die gerelateerd zijn aan advertentieverzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder bezoekt en daar een aankoop doet. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonlijke informatie.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van deze tool verzamelt en informeren u daarom op basis van onze kennis: Door de integratie van DoubleClick ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bij een Google-dienst bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of als u zich niet hebt aangemeld, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres achterhaalt en opslaat. U kunt deelname aan dit trackingproces op verschillende manieren voorkomen: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; in het bijzonder betekent de onderdrukking van cookies van derden dat u geen advertenties van externe aanbieders ontvangt; b) door cookies voor conversietracering te deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein www.googleadservices.com, https://www.google. de/settings/ads, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; c) door de op interesses gebaseerde advertenties van de providers die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads" uit te schakelen via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; d) door deze permanent uit te schakelen in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 lid 1 lit. f) GDPR. Meer informatie over DoubleClick van Google is te vinden op https://www.google.de/doublecklick en http://support.google.com/adsense/answer/2839090, evenals over gegevensbescherming bij Google in het algemeen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadevrtising.org. Google heeft zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework 

 

2.2.2      Social Media Plug-in

Op hello-owen worden plug-ins van social media netwerken gebruikt, waarmee u de aanbiedingen op hello-owen kunt aanbevelen aan uw vrienden en kennissen. Wij bieden u daarom de mogelijkheid om via de plug-in te communiceren met uw contacten in de betreffende sociale netwerken, zodat u ons aanbod kunt evalueren en wij ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker. Dit is ons legitieme belang. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-in is Art. 6 para. 1 f) GDPR.

De plug-ins zijn meestal gelabeld met een logo van de betreffende aanbieder. Om je zoveel mogelijk controle over je gegevens te geven, laten we bij het laden van de pagina in plaats van de eigenlijke sociale plug-in grijsgedrukte afbeeldingen van de betreffende functies zien (Facebook Like-button, Google +1, Twitter-button). Alleen door op het selectievakje naast de pictogrammen te klikken, wordt de gegevensuitwisseling door het laden van de betreffende plug-in met de website geactiveerd. In dit geval zorgt u ervoor dat uw internetbrowser verbinding maakt met de servers van het betreffende sociale netwerk en gebruiksgegevens doorgeeft aan de betreffende exploitant van het sociale medianetwerk. Als u een plug-in activeert door erop te klikken, worden het feit dat u de relevante pagina van ons onlineaanbod hebt bezocht en de gegevens die zijn verzameld tijdens de toegang tot een website voor informatiedoeleinden (zie punt 2.1 hierboven) doorgegeven aan de exploitanten van sociale media. Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de procedures voor gegevensverwerking en zijn niet op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de opslagtermijnen. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die door de plug-in provider worden verzameld. De aanbieder van de plug-in slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of het aanpassen van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op maat gemaakte reclame weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende plug-inprovider om dit recht uit te oefenen.

De gegevens worden doorgegeven ongeacht of je een account hebt bij de aanbieder van de plug-in of daar bent aangemeld. Als je bent ingelogd bij de aanbieder van de plug-in, worden de gegevens die via de plug-in worden verzameld direct toegewezen aan je bestaande gebruikersaccount bij de aanbieder van de plug-in. Als u op de geactiveerde knop drukt en bijvoorbeeld de pagina koppelt, slaat de plug-in provider deze gegevens ook op in uw gebruikersaccount en kan deze ook openbaar delen met uw contacten. We raden u aan om regelmatig uit te loggen na gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u de knop activeert, omdat u dan niet wordt toegewezen aan uw profiel bij de plug-in provider. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in is te vinden in het privacybeleid van de hieronder vermelde aanbieders van sociale plug-ins. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

2.2.2.1  Facebook

Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, Californië 94304, Verenigde Staten. Meer informatie over het verzamelen van gegevens is te vinden op: http://www.facebook.com/policy.php, http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook heeft zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.2.2.2  Twitter

Twitter, Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Californië 94103, VS. Je kunt je instellingen voor gegevensbescherming wijzigen op http://twitter.com/account/settings. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Twitter op https://twitter.com/de/privacy. Twitter heeft zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.2.2.3  Google Plus

Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Meer informatie over deze plug-in is te vinden in het privacybeleid van Google Plus op https://policies.google.com/privacy?hl=de. Google heeft zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

3.    Doorsturen van gegevens

Naast de tools en functies die op hello-owen worden gebruikt, moeten we ook bepaalde gegevens aan derden doorgeven om ons bedrijf uit te voeren in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming:

Het kan noodzakelijk zijn dat externe dienstverleners toegang hebben tot persoonsgegevens (in het bijzonder IT-dienstverleners) voor de inhoudelijke technische ondersteuning en het ontwerp van onze online aanwezigheid en voor de integratie van online enquêtes op onze website. In dit geval worden persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met onze uitdrukkelijke instructies en op basis van een overeenkomst over opdrachtverwerking in overeenstemming met art. 28 GDPR, waarmee de dienstverlener ons garandeert dat de diensten worden geleverd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De betrokkenheid van professionele aanbieders van deze diensten is uitdrukkelijk wettelijk geregeld in ons legitieme belang om ons aanbod voor u te professionaliseren en op een commercieel haalbare manier te kunnen aanbieden (rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 f) GDPR). Wij blijven ook in dit geval verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens.

Voor de aanwezigheid op de website in Zwitserland kan het nodig zijn dat wij persoonlijke gegevens doorgeven aan onze partner "exporto" voor het verwerken van bestellingen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken als deze naar Zwitserland wordt verzonden en worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden door exporto.

Wij behouden ons ook het recht voor om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken als wij hiertoe aantoonbaar wettelijk verplicht zijn of als wij door autoriteiten of wetshandhavingsinstanties verplicht worden om deze op een wettelijk conforme manier openbaar te maken.

4.    Plaats van gegevensverwerking en gegevensbeveiliging

De verwerking van uw gegevens vindt voornamelijk plaats in Duitsland. Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan een land buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte als een passend beschermingsniveau in de zin van art. 45 e.v. van de GDPR wordt geboden. GDPR wordt geboden. Op deze basis kunnen gegevens die op onze website zijn verzameld, worden doorgestuurd naar de Verenigde Staten (Facebook Inc., Twitter Inc., Google Inc., Zendesk Inc.). Om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en misbruik, hebben we uitgebreide, geavanceerde technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (Art. 32 GDPR).

5.    Rechten van betrokkenen (informatie over opgeslagen gegevens, rectificatie, annulering, blokkering, uitwissing, beperking, overdraagbaarheid van gegevens) en contactpersonen

U kunt te allen tijde kosteloos informatie opvragen over de reikwijdte, oorsprong en ontvangers van de opgeslagen gegevens en het doel van de opslag (Art. 15 GDPR). U kunt te allen tijde verzoeken om onjuiste gegevens te corrigeren (Art. 16 GDPR). U hebt ook het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen (Art. 20 GDPR).

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens in de toekomst (Art. 21 GDPR), verzoeken om gedeeltelijke of volledige wissing (Art. 17 GDPR), beperking van de verwerking of blokkering (Art. 18 GDPR). We zullen dit verzoek onderzoeken en, als er geen andere wettelijke basis is voor verdere verwerking, zullen we hieraan voldoen. We zullen u informeren over het resultaat. Los hiervan heb je te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens in strijd is met de GDPR (Art. 77 lid 1 GDPR).

In de regel is het niet nodig om aan een speciaal formulier te voldoen om uw rechten als betrokkene te doen gelden, bijvoorbeeld door ons te mailen op support@hello-owen.